1. Tôi có thể đặt hàng qua điện thoại không?

2. Tôi chưa có tài khoản trên www.napi.vn thì đặt hàng thế nào?

3. Có tài khoản trên www.napi.vn tôi có lợi ích gì?

4. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và đặt hàng từ A đến Z

 

 

Tôi chưa có tài khoản thì đặt hàng thế nào?

Nếu bạn chưa có tài khoản bạn vẫn hoàn toàn có thể đặt hàng bằng cách thực hiện khai thông tin khi bạn “Thanh toán” như mẫu dưới đây:

 

dat-hang-01

 

Sau khi khai báo xong các thông tin, xin vui lòng chắc chắn bằng cách xác nhận “đọc và chấp nhận điều khoản & điều kiện mua hàng”, sau đó bạn có thể nhấn nút “Đặt hàng”. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo xác nhận đơn hàng và chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng của bạn sớm nhất có thể.

 

dat-hang-02

 

Nếu bạn chọn “Trả tiền mặt khi nhận hàng” thì đơn hàng sẽ được xác nhận như dưới đây

 

dat-hang-03

 

Nếu bạn chọn phương thức thanh toán “Chuyển khoản qua ngân hàng”, đơn hàng của bạn sẽ được xác nhận như dưới đây

 

dat-hang-04