Cân kỹ thuật Ohaus

Cân kỹ thuật Ohaus là dòng cân điện tử kỹ thuật số có khả năng cân đo đong đếm chính xác, đem lại một thông số chính xác khi cân đo sản phẩm.

Cân kỹ thuật là một loại cân điện tử chuyên dụng trong các ngành đòi hỏi sự chính xác cao, tính năng chuyên biệt, chuyên dụng như cân vàng, đá quý, hoặc trong phòng thí nghiệm sinh hóa.

Kiểu hiển thị:

Hiển thị: 12 24 Tất cả