Cân phân tích Ohaus

Cân phân tích Ohaus là thiết bị cân điện tử tiểu ly dùng để cân đo đong đếm chính xác lượng mẫu rất nhỏ. Cân có độ sai số và khả năng đọc chính xác đến phần nghìn mg. Cân phân tích Ohaus được dùng phổ biến trong các phòng thí nghiệm và những đơn vị cân cần độ chính xác cao như cân vàng, kim hoàn, bán buôn bán lẻ vàng trang sức.

Kiểu hiển thị:

Hiển thị: 12 24 Tất cả