Bể ổn nhiệt và Chiller

Bể ổn nhiệt IKA và bộ làm lạnh (Bể ổn nhiệt và Chiller) được sử dụng để gia nhiệt hoặc làm lạnh các mẫu lỏng và giữ chúng ở nhiệt độ không đổi. Các thiết bị này phù hợp với các mẫu không thể tiếp xúc trực tiếp với nhiệt như chất lỏng dễ chảy hoặc các vật liệu sinh học.

Bể ổn nhiệt bao gồm một bể chứa dùng để làm lạnh hoặc làm nóng một bể chất lỏng đến nhiệt độ yêu cầu. Mẫu, thường được đựng trong các lọ thủy tinh, đặt trong bể để được gia nhiệt hoặc làm mát.

Kiểu hiển thị:

Hiển thị: 12 24 Tất cả