Máy đo nhiệt lượng

Máy đo nhiệt lượng hay nhiệt lượng kế được sử dụng để đo lượng nhiệt sinh ra khi đốt cháy một mẫu đặt trong môi trường giàu ô xy bên trong một bình kín (gọi là bom nhiệt lượng) được bao quanh bởi một lượng nước xác định. Năng lượng điện được sử dụng để làm bắt lửa mẫu, khi mẫu cháy nó sẽ làm nóng lớp nước bao quanh bom. Từ đó người ta có thể đo sự thay đổi nhiệt độ của mẫu để tính nhiệt trị (năng suất tỏa nhiệt) của mẫu. Các kết quả này cho phép rút ra một số kết luận quan trọng vê chất lượng, đặc tính sinh lý, vật lí và hóa học của sản phẩm.

KIẾN THỨC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

Kiểu hiển thị:

Hiển thị: 12 24 Tất cả