Trong lĩnh vực y tế nói riêng và trong cuộc sống nói chung, vệ sinh làm sạch và khử khuẩn luôn là những yêu cầu thiết thực. Yêu cầu này càng đòi hỏi chặt chẽ đối với ngành y tế, đối với các phòng khám và các bệnh viện để tránh việc lây nhiễm chéo, […]

> Xem thêm