Mỗi năm có hàng trăm lượt khách hàng mua máy chà sàn liên hợp tại NAPI, đó là vinh dự và là niềm tự hào mà không phải công ty, đại lý nào cũng nhận được. Có được thành công ấy, ngoài nỗ lực của cán bộ công nhân viên công ty trong quá trình […]

> Xem thêm