1. Phòng thí nghiệm sinh học phân tử Các thí nghiệm về sinh học phân tử thường phức tạp và đòi hỏi độ chính xác rất cao. Thời gian cho mỗi thí nghiệm cũng tương đối dài từ một vài giờ cho đến vài ngày hoặc dài hơn, trong quá trình này cần phải sử […]

> Xem thêm