Trọn bộ máy khuấy từ IKA RCT gói 1 Máy khuấy từ là một thiết bị dùng rộng rãi trong phòng thí nghiệm, sử dụng một từ trường quay để quay thanh khuấy chìm trong một chất lỏng, từ đó khuấy đều chất lỏng đó. Các trường quay có thể được tạo ra bằng cách xoay một nam châm hay […]

> Xem thêm